NYHETSARKIVET
3 jun 2021 13:02
Svenska lagar anpassas till ändrade EU-regler inom försäkringsområdet
Riksdagen sa igår ja till regeringens förslag att anpassa svenska lagar till ändrade EU-regler inom försäkringsområdet.

Syftet med ändringen är att stärka samarbetet mellan Finansinspektionen, andra nationella tillsynsmyndigheter inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa.

Beslutet innebär bland annat att Finansinspektionen ska kunna starta en samarbetsplattform tillsammans med berörda tillsynsmyndigheter när ett försäkringsföretag driver verksamhet i mer än ett land inom EES.

Finansinspektionen ska också få större skyldigheter i fråga om underrättelser och uppgiftslämnande vid tillsynen över försäkringsföretag och EES-försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige.

Lagändringarna börjar gälla den 30 juni 2021.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561