NYHETSARKIVET
3 jun 2021 13:03
Hur tänkte regeringen när särskilda löneskatten slopades för äldre?
Riksrevisionen lämnade i december 2020 över en granskning av effekterna av de sänkningar av den särskilda löneskatten som gjorts under åren.

År 2019 slopade man helt löneskatten på 6,15 procent för 65-plussare. Det var något som fick Riksrevisionen att undra om man kollat om det gav några effekter, alltså fler pensionärer i jobb, utöver minskade skatteintäkter.

Riksrevisionen påpekade att det vore bra om man kunde redovisa någon sorts analys av vad den slopade skatten faktiskt inneburit.

Nu har regeringen läst rapporten och instämmer i vissa delar med vad Riksrevisionen tycker men inte i alla. Och riksdagen håller med regeringen, det behövs ingen mera noggrann analys. Regeringen säger dock men utlovar en lite bättre redovisning i kommande budgetpropositioner.

Centerpartiet motionerade i utskottet om att frågan borde utredas noggrannare, men motionen avslogs.

"Riksdagen delar regeringens bedömningar av Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer och lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet", läser Pensionsnyheterna i riksdagsprotokollet.

Kort sagt, kolla inte för noga. Det är snart valrörelse och då kan det vara farligt att belysa frågor som kan leda till att någon pensionär blir orolig för att en skattefördel kan försvinna. Väck inga björnar som sover, det är snart valrörelse.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561