NYHETSARKIVET
4 jun 2021 11:43
Offentliganställda med tjänstepension får bättre villkor av AMF
AMF har den senaste månaden slutfört ett omfattande förenklings- och moderniseringsprojekt.

Över 400 000 kunder inom stat, region och kommun - avtalsområde KAP-KL och PA16 - får efter detta bolagets bästa försäkringsvillkor för samtliga sina försäkringar. Drygt 40 procent av de berörda spararna får en direkt avgiftssänkning, bland annat som en konsekvens av att en takavgift införs för traditionell försäkring.

"På AMF är arbetet med att förenkla och förbättra en ständigt pågående process, en nyckel till att vi ska kunna ge våra sparare så bra tjänstepensioner som möjligt. Att begränsa komplexiteten i vår IT-miljö är centralt för att vi ska kunna hålla nere våra kostnader över tid, och därigenom kunna erbjuda så låga avgifter som möjligt. Vilket givetvis är avgörande för ett långsiktigt sparande som det till pensionen", säger Marie Litezings, chef Kund och Affär AMF, i ett pressmeddelande från bolaget.

Under den senaste månaden har drygt 400 000 sparares försäkringar och runt 60 miljarder kronor flyttats till AMFs IT-system Lumera (tidigare Itello).

Den tidigare principen om en avgift per försäkring har ersatts med en modell där en avgift per kund och förvaltningsform gäller, och en takavgift på 600 kronor har införts för sparare med traditionell försäkring.

Detta innebär sammantaget att drygt 40 procent av de berörda spararna får en direkt avgiftssänkning. Utöver detta innebär villkorsmigreringen bland annat mer flexibla utbetalningsvillkor för sparare inom KAP-KL, och en moderniserad mer balanserad avkastningsmodell för traditionell försäkring.

"Det känns väldigt bra att vi på ett bräde kan stärka vårt erbjudande till alla kunder som jobbar eller har jobbat inom kommun, region och stat. Vi moderniserar vår avgiftsmodell, vilket gör konkret och direkt skillnad för många sparare. Samtidigt krattar vi för långsiktigt bättre förutsättningar att ge våra kunder en bättre avkastning under sparandefasen, och en större trygghet under deras tid som utbetalningskunder", säger Marie Litezings, chef Kund och Affär AMF.

AMF genomförde under 2016 motsvarande förändring för 2,8 miljoner sparare inom avtalsområde SAF-LO.

AMF förvaltar drygt 750 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561