NYHETSARKIVET
4 jun 2021 11:45
SPP/Storebrand ställer nettonollkrav på externa förvaltare
Kapitalförvaltare måste nu åta sig ett mål om nettonollutsläpp i enlighet med Parisavtalet samt ett aktivt arbete för bevarande av biologisk mångfald för att få förvalta pensionskapital åt Storebrandkoncernen, där SPP ingår.

De nya klimatkraven offentliggjordes under gårdagen i ett brev till samtliga externa kapitalförvaltare.

Storebrandkoncernen förvaltar ett kapital på cirka 1 000 miljarder SEK, där hållbarhet är en integrerad del av kapitalförvaltningen. Sedan 2010 har hållbarhetsanalys utifrån sociala, etiska och miljömässiga faktorer varit en integrerad del i de dagliga riskhanterings- och företagsvalsprocesserna hos Storebrand Asset Managements fondförvaltare.

"Vår långsiktiga vision för år 2050 är en värld där 10 miljarder människor lever väl och inom jordens naturliga gränser. För att nå detta mål måste vi, i enlighet med Parisavtalet, anpassa de finansiella flödena så att de är förenliga med minskade utsläpp av växthusgaser", säger SPPs hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf i en kommentar.

Som grundande medlem av Net Zero Asset Owner Alliance och undertecknare av Net Zero Asset Managers Initiative har Storebrandkoncernen åtagit sig att deras investeringsportföljer ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser senast år 2050. På kortare sikt har koncernen som mål att minska utsläppen från sina aktie-, ränte- och fastighetsportföljer med 32 procent 2025 jämfört med 2018.

Storebrandkoncernen arbetar även aktivt för att bevara den biologiska mångfalden, vilket är avgörande för jordens förmåga att binda koldioxid.

Storebrandkoncernen ställer krav på att samtliga externa förvaltare av koncernens kunders pensionskapital ska:

"Förplikta sig till ett mål om att senast 2050 att ha netto-noll växthusgasutsläpp från sina investeringar och sätta delmål för att minska växthusgasutsläppen från sina investeringar."

Det skriver SPP i ett pressmeddelande som nådde redaktionen på morgonen idag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561