NYHETSARKIVET
4 jun 2021 11:49
Plugghästar lever längre - enligt SCB
För första gången på många år, så sjönk medellivslängden i Sverige under 2020. För utrikes födda sjönk medellivslängden något mer än för dem födda i Sverige.

Skillnaden i medellivslängd ökade också något mellan de med högskoleutbildning och de med grundskoleutbildning. Orsaken till lägre medellivslängd var en hög dödlighet på grund av covid-19, enligt dagens statistik från SCB.

Den förväntade medellivslängden för de som var 30 år under 2020 var 84,7 år för kvinnor och 81,4 år för män.

Skillnaden för kön är alltså fortsatt över 3 år i medellivslängd. Men utbildningsnivå har ännu större betydelse. De som har högskoleutbildning lever i snitt 5 år längre än de som har grundskoleutbildning.

Skillnaden mellan dem som har högskoleutbildning och de som har gymnasieutbildning är 2,6 år för kvinnor och 2,8 år för män.

/Ola Hellblom
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561