NYHETSARKIVET
4 jun 2021 11:50
Nordnets Frida Bratt i nytt upprop om höjd skatt på ISK
Socialdemokraterna har börjat undersöka möjliga vägar för att höja skatten på Investeringssparkontot.

Bland tankarna finns en ren höjning av schablonskatten, som för 2020 innebar en skatt på kapitalet med 0,375 procent.

Till det har man även, i en arbetsgrupp inom socialdemokratin som leds av finansminister Magdalena Andersson, tankar på att sätta ett tak för hur stora belopp man ska kunna ha på kontot.

Skatten är i dagsläget jämförelsevis låg. Det har att göra med det låga ränteläget som gör att referensräntan som används för beräkningen är statslåneräntan.

Tankarna har fått Nordnets sparekonom Frida Bratt att reagera. Nu har hon, precis som Avanzas dåvarande sparekonom Claes Hemberg gjorde 2017, dragit igång en namninsamling för att visa att Nordnetspararna inte vill ha några skattehöjningar, vilket är lätt att förstå. Vem vill ha det?

Hittills har man hunnit samla in omkring 8000 digitala namnunderskrifter, som senare ska lämnas över till finansminister Magdalena Andersson.

Bara under förra året öppnades det 400 000 konton och i dagsläget finns det 3,1 miljoner konton, så det kan bli många underskrifter.

Nordnet reserverar sig för att det ännu inte finns något färdigt förslag, men ser en skattehöjning som ett kontraktsbrott och Frida Bratt skriver på Nordnetbloggen:

"ISK är ett kontrakt mellan sparare och stat. Ändrar man villkoren så ändrar man också i det kontraktet. Det är fel – en sparform för långsiktigt sparande måste vara förutsägbar. Förutsättningarna har redan ändrats två gånger, i form av högre skatt. Inför man ett tak för tillåtna besparingar på ISK blir det ännu lättare att sänka det taket längre fram. Sparande bör inte straffas, utan tvärtom uppmuntras. ISK har gjort sparande och investeringar folkligt, och det är vanliga löntagare som har gynnats mest."

Pensionsnyheterna misstänker att den attraktiva skattesatsen inte bara gynnat "vanliga löntagare" utan även i stor utsträckning de som erbjuder tjänsten, som till exempel Nordnet.

Minskar attraktiviteten för sparformen genom en skattehöjning eller ett maxtak, torde även vinsten i Nordnet sjunka, allt annat lika.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561