NYHETSARKIVET
7 jun 2021 12:40
Allraprocessen i hovrätten kostade minst 53 miljoner kr
Nu har kostnadsräkningarna för de inblandade i Allraprocessen trillat in till Svea Hovrätt.

Pensionsnyheterna har summerat alla de omfattande räkningarna och kommer fram till en summa på drygt 53 miljoner kr. Totalt är det ett 15-tal ombud från Pensionsmyndigheten och de åtalade som vill ha betalt. Till det kommer kostnadsersättningar och arvoden för experter som hyrts in.

Högsta totalbeloppet stoltserar Allra Pension med, där advokat Marcus Johansson med biträden fått ihop en faktura på drygt 24 miljoner kr.
Till det kommer kostnader för det sakkunnigutlåtande som togs fram till tingsrättsförhandlingen av Ibrahim Bey. Han ställde in sin medverkan i tingsrätten för att undvika risk för häktning och hans nota blev inte ersatt. Men, i hovrätten var han med och nu kan man skicka med räkningen från tingsrätten på drygt 3,1 miljoner kr. Nya sakkunnigvittnet Colin Knight på Allrasidan har kostat drygt 4,2 miljoner kr.
Det är "billigt" i jämförelse med vad Pensionsmyndighetens sakkunnige Henrik Käll kostat. Som vi tidigare berättat tar han 6,6 miljoner kr för att läsa, skriva och vittna. Hans timtaxa ser för övrigt ut att vara i en klass för sig med 7 500 kr. (Advokat Marcus Johansson på Gernandt & Danielsson nöjer sig med 5 800 kr).

Källs kollega Phoebus Theologites tar lika mycket, 700 euro i timmen, men har "bara" jobbat i 174 timmar och begär 1,2 miljoner kr.

Pensionsmyndighetens advokater på advokatbyrån Trägårdh i Malmö vill ha 8,5 miljoner kr för besväret. Inklusive utlägg för sakkunniga och annat landar notan på 16,5 miljoner kr.

Pensionsnyheterna har i kostnaderna ovan inte inkluderat avgifter för taxiresor, tryck av utlåtanden, färd med egen bil eller annat som man behövt under de 10 731 timmar som de inblandade jobbat med Allramålet i den här vändan.

Summan på 53 miljoner kr för processen ser ut att landa på 10 miljoner kr mindre än vad fallet var i tingsrätten.

Då bör man ha i minnet att en stor del av processen innebar att rätten fick titta på förhör från förhandlingen i tingsrätten. Då behövde de olika ombuden vara med och titta på TV. Det fick rättens ledamöter göra själva.

Summerar man de båda processerna så landar vi på kostnader på 116 miljoner kr, runda slängar. Till det kommer då statens kostnader för att handlägga målen, åklagare och domares och alla andra inblandades löner.

Detta för att få veta om det var lagligt av Allra att köpa in warranter och betala 170 miljoner kr mer för dessa än vad det stod på prislapparna från investmentbankerna. Svaret får vi den 22 juli då Svea Hovrätt meddelar dom.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561