NYHETSARKIVET
7 jun 2021 12:32
Bra helg för Skandia Livs sparare - fick 8 miljarder extra
Under den gångna helgen, 5-6 juni, höjde Skandia Liv tillfälligt återbäringsräntan för sina sparare. Totalt innebar den höjda återbäringsräntan att nästan 8 miljarder kr allokerades ut på dem som var kunder i bolaget under nationaldagsfirandet.

Men i dag måndag är räntan tillbaka på den tidigare nivån, fem procent.

"Vi har sett en fortsatt stark utveckling på marknaderna och i kombination med framgångsrik kapitalförvaltning har vi fått en stark avkastning i portföljen. Det gör att vi tillfälligt kan höja återbäringsräntan kraftigt en tredje gång sedan februari", säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia, i en kommentar.

Vid utgången av april var KKG 111 procent. Eftersom KKG ligger på en hög nivå är det förenligt med Skandias riktlinjer för konsolidering att genomföra en kraftig tillfällig höjning av återbäringsräntan. Inbetalningar som gjordes före den 5 juni har fått del av den tillfälliga höjningen.

Kollektiv konsolideringsgrad (KKG) visar relationen mellan de fördelningsbara tillgångarna och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Är KKG 100 procent motsvarar värdet på tillgångarna exakt kundernas försäkringskapital.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561