NYHETSARKIVET
7 jun 2021 12:35
38 procent av livbolagens tillgångar ligger i fond- och depåförsäkringar
De svenska försäkringsföretagen hade vid slutet av första kvartalet 2021 finansiella tillgångar för cirka 6 027 miljarder kronor.

Merparten av kapitalet - närmare 90 procent - förvaltas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen, medan resten förvaltas av skadeförsäkringsföretagen.

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen förvaltade 5 407 miljarder kronor och skadeförsäkringsföretagen 620 miljarder kronor.

Av det kapital som förvaltas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen var 28 procent, motsvarande omkring 1 537 miljarder kronor, tillgångar knutna till fondförsäkringar.

Drygt 10 procent, motsvarande drygt 543 miljarder kronor, är tillgångar knutna till depåförsäkring. Vid fond- och depåförsäkring är det försäkringstagarna som väljer vilka fonder kapitalet ska placeras i och som bär den finansiella risken för den framtida pensionen och sparandet.

Svensk Försäkring har i redovisningen av försäkringsföretagens tillgångar valt att göra det möjligt att exkludera livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar som är knutna till fondförsäkringar, för att på så sätt ge en mer rättvisande bild av försäkringsföretagens risktagande.

I Svensk Försäkrings statistikdatabas finns möjlighet att inkludera fondförsäkring i redovisningen av placeringstillgångarna. Där redovisas också hur mycket av de totala tillgångarna som utgörs av depåförsäkring.

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens placeringstillgångar exklusive fondförsäkring, uppgick till totalt 3 763 miljarder kronor under det första kvartalet 2021.

Tillgångarna (inklusive depåförsäkring) utgörs till största del av aktier och räntebärande värdepapper: 43 procent i aktier och 33 procent i räntebärande värdepapper. Därutöver var 14 procent placerade i fonder, som kan ha såväl aktierisk som ränterisk.

Skadeförsäkringsföretagens placeringar utgörs i större utsträckning av räntebärande värdepapper än av aktier: 41 procent mot 30 procent, och 15 procent i fonder.

Det berättar Svensk Försäkring i dag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561