NYHETSARKIVET
8 jun 2021 12:38
Stickprov ledde till att felaktiga utbetalningar från Pensionsmyndigheten stoppades
Pensionsmyndigheten har fått ökade anslag till utökade kontroller för att minska felaktiga utbetalningar.

Den första stickprovskontrollen har lett till återbetalningar och hindrade framtida utbetalningar på sammanlagt 35 miljoner kronor.

Myndigheten inledde, som ett första led i granskningen av utlandspensioner, utbetalningar som gjorts till Bosnien och Hercegovina. Det man undersökte var om de pensioner som betalades till personer bosatta där tagit upp de pensionsförmåner man fått del av i hemlandet och lämnat uppgift om det till Sverige.

Stickproven har riktats mot ansökningar om allmän pension där den som söker har angivit att de saknar pension från annat land. I kontrollen har fokus varit på personer som invandrat från nuvarande Bosnien och Hercegovina.

"Vi valde att inleda med just detta land då många invandrade till Sverige i arbetsför ålder vilket gör att vi antar att man kan ha pension från sitt hemland. Pensionen från hemlandet behöver man redovisa i sin ansökan och det har man inte gjort i tillräcklig omfattning", säger Magnus Rodin som är chef för Pensionsmyndighetens produktionsavdelning i en kommentar.

Kontrollen visar att mer än vartannat stickprov, 167 av 316 ärenden, innehöll beslut som har fattats på felaktig grund.

Kontrollen har lett till återkrav om 4,4 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar och 34,3 miljoner kronor i stoppade framtida felaktiga utbetalningar.

Snittbeloppet som kunnat återvinnas ligger strax över 26 000 kr och kan då omfatta retroaktiv återbetalning för de senaste två åren, längre tillbaka än så har man inte gått.

I vissa enskilda fall har det dock varit fråga om betydligt större belopp. Det högsta låg på närmare 240 000 kr.

Nu utvidgas kontrollerna till att granska pensionsansökningar som kan misstänkas vara felaktiga där fokus ligger på andra länder.

"Det är viktigt att man inte glömmer bort eventuell pension från andra länder när man ansöker om allmän pension i Sverige. Det är också bättre att informera oss om man tror att det kan ha blivit fel så att inte ett eventuellt återkravsbelopp växer sig onödigt stort", säger Magnus Rodin.

Vilka länder som står på tur för granskningar är i dagsläget oklart. Pensionsmyndigheten har genom att odla kontakter med myndigheterna i Bosnien och Hercegovina uppnått ett mycket gott samarbete vilket lett fram till att man nu kunnat identifiera felaktiga utbetalningar.

Ambitionen är nu att Pensionsmyndigheten ska signalera att man har möjlighet att stickprovsmässigt kontrollera förekomster av nationella pensionsförmåner som kan minska de felaktiga utbetalningarna från Sverige. Detta för att se till att självrapporteringen av utländska förmåner ökar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561