NYHETSARKIVET
8 jun 2021 12:49
KPA ansöker om ombildning till tjänstepensionsbolag
Vid en extra bolagsstämma beslutades att KPA Pensionsförsäkring AB ska lämna in ansökan om omvandling till tjänstepensionsföretag enligt IORP2. Detta ska ske under juni månad med hopp om att kunna ansluta sig till IORP 2-villkoren per den 1 januari 2022.

"Genom att anpassa KPA Pensionsförsäkring till tjänstepensionsregleringen, säkerställer vi att anställda i kommuner och regioner fortsatt får de bästa förutsättningarna för att skapa en trygg och bra pension. Den nya regleringen är bättre anpassad för tjänstepensioner som bygger på kollektivavtal och där kollektivavtalsparterna ges större möjligheter till inflytande och insyn", säger Anders Knape, styrelseordförande KPA Pensionsförsäkring AB.

Nu är det här ingen högoddsare, det har varit klart sedan länge att man vill bli tjänstepensionsbolag och dotterbolaget, riskförsäkringsbolaget, som tidigare hette KPA Liv, ombildades och fick namnet KPA Tjänstepension AB i februari.

Men det kan bli snårigt att hålla isär namnen. KPA Pensionsförsäkring AB, alltså sparbolaget, ska nu döpas om och i fortsättningen lystra till namnet KPA Tjänstepensionsförsäkring AB.

De två bolagen, risk- och sparbolaget, kommer, tillsammans med KPA Pensionsservice att verka under moderbolaget KPA AB.

Men det är inte organisationsnummer eller namnen på registreringsbevisen som ska kommuniceras. Varumärket för alla bolag blir KPA Pension så kunderna ska inte behöva bry sig om vilka juridiska personer som finns bakom skylten.

KPA var lite för heta på gröten med att kommunicera stämmobeslutet om ombildning till tjänstepensionsbolag i morse. Stämman hade då inte riktigt hunnit hållas. Så vi ber våra läsare glömma det här till i morgon då beslutet ska kommuniceras på riktigt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561