NYHETSARKIVET
9 jun 2021 12:39
Fredrik Bergström ny ordförande i Svensk Försäkring efter Louise Sander
Louise Sander meddelade idag att hon lämnar vd-skapet i Handelsbanken Liv och blir kommunikationschef i banken från den 1 juli. Samtidigt lämnar hon ordförandeskapet i Svensk Försäkring och hennes efterträdare på den posten blir Fredrik Bergström, vd i Länsförsäkringar AB. Pensionsnyheterna fick en snabb pratstund med honom mitt i sonens studentfirande.

- Jag behövde ingen betänketid för att tacka ja till detta fina uppdrag. Det är en stor ära att vara ordförande för Svensk Försäkring, där jag har suttit i styrelsen några år.

Vilka frågor kommer Svensk Försäkring att driva mest framöver?

-Även om det finns olika intressegrupper inom Svensk Försäkring, så finns det en stor vilja att driva gemensamma frågor. Det är som tidigare en blandning av främst regleringsfrågor, där vi ska positionera oss rätt och göra vår röst hörd. Vi ska också vara synliga i samhällsdebatten, där ett exempel är vår kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete. Sedan har vi en operativ verksamhet med framför allt Larmtjänst, som är en viktig samhällsfunktion.

Ser du några andra utmaningar för Svensk Försäkring framöver?

-Det kommer hela tiden nya utmaningar vilket coronakrisen visat. Den har drivit på digitaliseringen och kommer att ändra hur vi jobbar framöver.

PN: Hur enade är egentligen företagen i Svensk Försäkring - det är ju inte ovanligt att medlemsföretag skriver egna remissvar för att det inte går att hitta konsensus i Svensk Försäkring?

- Det finns betydligt mer som förenar oss, än som skiljer oss. Och det finns en stark vilja att driva gemensamma frågor vilket vi också gör framgångsrikt.

PN: Styrelsen i Svensk Försäkring har inte träffats fysiskt på över ett år - har det varit ett problem?

- Nej det tycker jag inte. Vi har haft lika konstruktiva digitala möten och efter sommaren kommer vi successivt att kunna träffas fysiskt igen. Jag får snart min andra spruta och det gäller de flesta andra i styrelsen också.

/Ola Hellblom
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561