NYHETSARKIVET
10 jun 2021 12:29
AP-fondernas nya investmentbolag satsar 3,3 miljarder kr i Northvolt
Igår meddelade vi att AMF satsar 640 miljoner kr i batteriföretaget Northvolt. Det är småpotatis mot vad AP-fonderna i sitt nya gemensamma investmentbolag 4 to 1 Investments AB bestämt sig för att bidra med i nyemissionen.

Då handlar det om 400 miljoner dollar, 3,3 miljarder kronor av den totala nyemissionen på 2,75 miljarder dollar eller drygt 22 miljarder kr.

De fyra AP-fonderna gör investeringen via det nya bolaget 4 to 1 Investments AB, som ägs gemensamt av de fyra fonderna.

Fondernas verkställande direktörer talar i fyrstämmig kör i ett pressmeddelande där de kommenterar affären :

"AP-fonderna är med och finansierar ett långsiktigt viktigt industriprojekt i Sverige. Investeringen är helt i linje med AP-fondernas långsiktiga strategi att investera i bolag som vi anser har bra finansiella framtidsutsikter. Med AP-fondernas långsiktiga uppdrag och Northvolts viktiga roll att vara en transformativ kraft i den globala klimatomställningen är det vår bedömning att denna investering kommer att bidra positivt till både pensionssystemet och vårt samhälle. Investeringen gör vi i det AP-fondsägda bolaget, 4 to 1 Investments."

De fyra stämmorna i kören kommer ifrån Kristin Magnusson Bernard vd Första AP-fonden, Eva Halvarsson vd Andra AP-fonden, Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden och Niklas Ekvall vd Fjärde AP-fonden.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561