NYHETSARKIVET
10 jun 2021 12:39
Afa vill bli också bli tjänstepensionsföretag
Den 3 juni 2021 fattade Afa Försäkrings ägare beslut på ordinarie bolagsstämma om att Afa Försäkring ska ansöka om att omvandlas till tjänstepensionsföretag, i enlighet med den möjlighet som lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag öppnat för.

Ansökan omfattar de tre försäkringsbolagen Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag och Afa Livförsäkringsaktiebolag.

"Afa Försäkring och våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK har de senaste åren arbetat aktivt för att det nya regelverket ska bli så bra som möjligt för de försäkrade och ser att tjänstepensionsregleringen är bättre anpassat till Afa Försäkrings förutsättningar än Solvens 2, givet en fortsatt god anpassning av föreskrifter, säger Anders Jonsson", chefsaktuarie på Afa Försäkring.

Ambitionen är att omvandlingen av de tre bolagen ska ske den 1 januari 2022.

Afa försäkrar nio av tio anställda i Sverige.

Afa Försäkring försäkrar sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Försäkringarna följer av kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och omfattar anställda i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561