NYHETSARKIVET
11 jun 2021 12:34
AFA och Alecta investerar i SIDA-garanterad social bond
Biståndsmyndigheten Sida har för första gången utfärdat en garanti till en fond (social bond) på totalt 1,5 miljarder kronor, som ställer ut sociala obligationer till privata investerare. Pengarna från investerarna, tjänstepensionsbolaget Alecta och Afa försäkring, betalades in i fonden den 8 juni.

Garantin möjliggör privata investeringar för projekt med ett socialt fokus i Afrika, Latinamerika samt Central-, Syd- och Sydostasien vilket förväntas bidra till förbättrade levnadsvillkor, hälsa och livskvalitet för människor som lever i fattigdom.

Obligationen förbinder sig att göra hälsoinvesteringar i bred bemärkelse i utvecklingsländer, vilket aldrig hade kunnat ske utan den svenska garantin hos Riksgälden. Garantin täcker förluster på upp till 25 procent av det totala värdet under löptiden på 5,5 år.

Det är Sida som sluter garantiavtalet med schweiziska fondförvaltaren responsAbility, som i sin tur sluter avtal med investerarna. Kapitalet från Alecta och Afa försäkring förmedlas via Danske Bank och lånas ut till företag i låg- och medelinkomstländer som betalar ränta på lånet samt återbetalar lånet när lånetiden löpt ut.

Genom att Sida ställer garantin, kan investerare i hållbarhetobligationen Financing For Healthier Lives låna ut 1,5 miljarder kronor för investeringar i låg- och medelinkomstländer i linje med de globala utvecklingsmålen. Detta innebär att hushåll, spar- och självhjälpsgrupper samt små och medelstora företag kan få tillgång till finansiering.

- Bara timmar att avtalet var effektivt så gjordes den första transaktionen, till ett sjukhus i Vietnam, berättar Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare på Sida, för Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561