NYHETSARKIVET
11 jun 2021 12:36
Klarar försäkringsbolagen av marknadsoro och fortsatt låga räntor?
Den frågan vill Finansinspektionen ha svar på på. Nu vill man träffa företrädare för de fem största livbolagen för att få en uppfattning om vilka risker de ser i sina portföljer och också vilken känslighet som finns när det gäller marknadsturbulens.

Bakgrunden är att FI sett att bolagen i sin jakt på avkastning och ökad diversifiering under en längre tid har minskat sina innehav i obligationer till förmån för aktier och alternativa tillgångar.

- Tidigare, för 10-15 år sedan, bestod de traditionella bolagens portföljer av 60 procent obligationer och 40 procent aktier. Obligationsportföljen täckte åtagandet och aktieportföljen genererade meravkastningen. I dag är det i många bolag tvärtom, med 60 procent risktillgångar och 40 procent räntebärande, säger Per Griberg, biträdande verksamhetsområdeschef på Finansinspektionen, till Pensionsnyheterna.

Finansinspektionen vill nu veta hur de olika bolagen ser på de risker som följer av att man omallokerat sina portföljer och då med hänsyn till fortsatt låga räntor och framtida chocker på marknaden.

- Bolagen är solventa och uppfyller våra krav i dagsläget. Vad vi vill veta är hur de resonerar kring till exempel ett nytt Coronautbrott som vi hade med kraftiga fall i aktiemarknaden under förra våren.

De bolag som man i dagarna bjudit in för samtal hanterar tillsammans ett par tusen miljarder kr i sina portföljer vilket gör att det inte bara är frågan om hur deras försäkringstagare och försäkrade ska få ut de ersättningar de blivit utlovade. Hela sektorn sammantaget har även stor betydelse för stabiliteten i den svenska ekonomin, något som FI har som uppgift att övervaka.

För närvarande finns det få tecken i skyn som pekar mot att de låga räntorna är på väg uppåt utan långsiktigt låga räntor ser ut att vara något som vi kommer att få leva med länge. Det är i den situationen som FI vill veta hur de olika bolagen resonerar kring riskerna med att flytta sig lägre ut på riskkurvan.

Men detta är ingen särskild tillsyn av de olika bolagen och ska inte innebära annat än en intern analys.

- Eventuellt kommer det att skapas en extern rapport senare i höst men det är inget vi fattat beslut om ännu, säger Per Griberg.

De fem bolagen som nu bjuds in till FI är AFA, Alecta, AMF, Folksam och Skandia. Även skadeförsäkringsbolaget IF är med i svepet.

- De har ju betydligt kortare åtaganden men trots det har de ökat andelen risktillgångar i sina portföljer och därför vill vi höra hur de tänker kring till exempel likviditetsrisker och höra om deras perspektiv, säger Per Griberg.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561