NYHETSARKIVET
14 jun 2021 13:28
Kritik mot pensionslobbyn - skattesubventioner ger inte jämställda pensioner
Det är främst pensionsbranschen som tjänar på att det skulle införas ett nytt och skattegynnat sparande. Det är betydligt mer oklart om ett sådant sparande skulle innebära att de som riskerar att få låga pensioner skulle komma bättre ut.

Mer troligt är att det skulle ge substitutionseffekter, alltså att människor som redan idag sparar långsiktigt skulle ersätta det för att ta del av skattefördelarna. Och det skulle, tvärtemot vad förespråkarna av ett gynnat pensionssparande påpekar, inte självklart leda till ett högre sparande.

Det menar Johannes Hagen, universitetslektor nationalekonomi på högskolan i Jönköping, i en debattartikel i SvD idag.

"Att det totala sparandet skulle gå upp är dock ingen självklarhet. Ett ökat incitament till sparande i subventionerade pensionskonton kan minska sparandet i andra former. Det finns till exempel inga indikationer på att hushållens sparande gick ner efter det att avdragsrätten för privat pensionssparande upphörde 2016. Sådana substitutionseffekter försvagar skälen till varför just privat pensionssparande ska vara skattegynnat i förhållande till sparande i andra former", skriver Johannes Hagen.

Han säger till Pensionsnyheterna att han "inte skjuter ned hela den tredje pelaren i pensionssystemet eftersom den kan vara viktig för vissa människor med låga inkomster kan haka på".

Hans poäng är dock att det inte är alla som måste eller behöver spara extra till pensionen och skriver så här i dagens debattartikel:

"Pensionsmyndigheten konstaterar i en rapport om behovet av ett nytt privat pensionssparande att "ett generellt uppmuntrande till ökat pensionssparande kan få oönskade sparbeteenden för individen där vissa individer överförsäkrar sin pension". En person som får en högre pension från systemet än förväntat och som samtidigt sparat privat kan sägas vara överförsäkrad. Den försäkrade hade då tjänat på att inte ha haft pengarna inlåsta i ett pensionssparande. Ett för högt pensionssparande kan också leda till att folk går i pension tidigare än vad som hade varit samhällsekonomiskt optimalt."

Han påpekar vidare att slopandet av det avdragsgilla pensionssparandet 2016 inte inneburit att det totala sparandet minskat.

"Förespråkarna menar också att ett nytt privat pensionssparande skulle stärka pensionerna genom att göra det lättare och mer attraktivt för folk att starta och inte minst fullfölja ett långsiktigt sparande. Att det totala sparandet skulle gå upp är dock ingen självklarhet. Ett ökat incitament till sparande i subventionerade pensionskonton kan minska sparandet i andra former. Det finns till exempel inga indikationer på att hushållens sparande gick ner efter det att avdragsrätten för privat pensionssparande upphörde 2016. Sådana substitutionseffekter försvagar skälen till varför just privat pensionssparande ska vara skattegynnat i förhållande till sparande i andra former", skriver han.

Han påpekar att många faktiskt vill spara mer men att de inte tycker sig ha råd. Så många som två av tre skulle vilja spara men lika många, två av tre, säger sig inte ha råd att göra det. Och då skapas ju inte någon grund för mer jämställda pensioner med ett skattegynnat sparande, snarare tvärtom.

"Denna andel sjunker som förväntat med högre inkomster. I motsats till vad branschen gärna vill göra gällande pekar alltså mycket på att de som redan kan räkna med en hög pension skulle gynnas mest", skriver han och avslutar med den här kängan till Svensk Försäkring och pensionsbranschen:

"Men man ska också komma ihåg att förslagen om ett nytt privat pensionssparande kommer från en annan stark intresseorganisation - pensionsbranschen - som givetvis skulle gynnas av att låsa in folk i långsiktiga, skattesubventionerade sparanden."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561