NYHETSARKIVET
15 jun 2021 13:05
FI gör tummen upp för retroaktiv flytträtt- 142 miljarder kan omfattas
Finansinspektionen har i dag givit regeringen grönt ljus för den utvidgade flytträtten för fond- och depåförsäkringar i ett remissvar på regeringens promemoria.

Det innebär att man anser att det är ok med retroaktiv lagstiftning där försäkringar, utan rätt till återköp i försäkringsavtalet, ges den möjligheten.

Fi motiverar sitt ställningstagande med att det finns ett stort konsumentskyddsintresse i frågan och att man "förespråkar regler om flytträtt som leder till en väl fungerande marknad för försäkringssparande och som skyddar både de kunder som vill utnyttja sin rätt att flytta eller återköpa och de kunder som kvarstår hos försäkringsgivaren".

Det här är nu ingen högoddsare, FI har på regeringens uppdrag undersökt konsekvenserna av att tillåta flytt av de drygt 500 000 försäkringar som skulle kunna beröras och kommit fram till att det borde kunna ske utan stora problem. Totalt rör det ett kapital som kan öppnas för flytt på omkring 142 miljarder kr.

Fi skriver så här om sin inställning, som ger intrycket av att ändamålet helgar medlen:

"Ett fåtal företag står för nästan hela beståndet av försäkringar vars värde inte kan överföras. De företagen skulle påverkas genom ökade försäkringstekniska avsättningar och ökade kapitalkrav, vilket i sin tur minskar solvenskvoterna. Alla företagen bedöms dock även fortsättningsvis klara solvenskapitalkraven. En ändring enligt förslaget kan också påverka ägarna till dessa företag genom minskat utrymme för utdelningar. Sammantaget anser FI att fördelarna med förslaget överväger nackdelarna."

Regeringen har aviserat att det kommer en proposition i ärendet i september 2021.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561