NYHETSARKIVET
15 jun 2021 12:52
Pensionsnyheterna: If you can´t beat them - join them
Under arbetet med utformningen av lagstiftningen för tjänstepensionsföretagen var det ett antal medlemsföretag i Svensk Försäkring som motarbetade den särskilda regleringen för tjänstepensionsföretag i Sverige.

I debatten varnade bolag som Skandia, SPP, SEB och LF för att pensioner för busschaufförer och sjuksköterskor skulle äventyras om ett nytt tjänstepensionsregleverk skulle innehålla andra regler än dem som följer av Solvens 2.

Det talades om att samma risker skulle omfattas av samma regler och att det inte skulle vara någon skillnad på regler för försäkringsbolag och tjänstepensionsbolag. Detta för att det skulle snedvrida konkurrensen.

Oron var stor för att tjänstepensionsreglerna skulle vara mildare än reglerna i Solvens 2, vilket de i viss mån blivit.

Oenigheten inom Svensk Försäkring var så stor att vissa av medlemsbolagen skickade egna remissvar på lagförslagen beroende på vilken sida man fanns på.

I det officiella svaret från Svensk Försäkring trippade man försiktigt kring de riktigt känsliga frågorna, eftersom man inte var överens.

Men nu är lagstiftningen för tjänstepensionsföretagen på plats och då tar Svensk Försäkring skeden i vacker hand och vill vara med i både försäkrings- och pensionslobbyns respektive organisationer, alltså Pensions Europe
och Insurance Europe.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561