NYHETSARKIVET
15 jun 2021 13:05
Stora fackförbund ger Folksam stöd - kräver lagändringar vid omildning
Fem stora fackförbund; PTK, LO, Handelsanställda, Fremia (tidigare KFO/Idea) och Forena kräver nu att finansminister Magdalena Andersson tar tag i frågan om beskattningskonsekvenserna som kan drabba ömsesidiga bolag vid ombildningar till tjänstepensionsföretag.

I ett gemensamt brev skriver de fem fackförbunden, som alla har Folksam som försäkringsgivare för sina medlemmar, att det är bråttom att få till en lagändring.

Anledningen är att det kan uppstå konsekvenser när man renodlar bestånd för att endast utgöra tjänstepensionsverksamhet. Om man, som Folksam, har blandad verksamhet måste man renodla, genom att överlåta bestånd som inte är tjänstepension. Som lagen är skriven idag innebär det att det uppstår skattekonsekvenser, något som ytterst drabbar försäkringstagarna.

"I ett ömsesidigt pensions- och försäkringsbolag finns inga andra ägare än kunderna vilket innebär att eventuella skatteeffekter får bäras av kunderna, d.v.s. arbetstagare och arbetsgivare, vilket riskerar att leda till försämrade pensioner och höjda kostnader", skriver de fem bolagen i sitt brev till Magdalena Andersson.

Enligt PTK:s pensionsexpert Dan Wallberg är det inte så att man tar parti för Folksam som bolag utan att man värnar sina avtal där Folksam är försäkringsgivare.

- Vi vill ju inte att de överskott som vi byggt upp genom åren ska gå i skatt och försämra förutsättningarna för bra pensioner med låga avgifter för våra medlemmar. Om man nu öppnat för möjligheten med en lagstiftning för tjänstepensionsbolag så är det konstigt om man inte ska kunna ombilda sig till sådan verksamhet utan skattekonsekvenser om bolaget drivs ömsesidigt, säger han till Pensionsnyheterna.

I brevet till Magdalena Andersson påpekar de fem fackförbundens högdjur att frågan inte är ny, den har påtalades av remissinstanserna redan 2018, vilket retar undertecknarna som skriver:

"Vi anser att Regeringen inte fullt ut analyserat och beaktat följderna av viktiga inspel från remissinstanserna. Frågan om ömsesidiga försäkringsbolag eller föreningars särart och begränsade möjligheter, all tillämpa olika skattemässiga verktyg har inte fullt ut beaktats och detta resulterar i en icke konkurrensneutral situation for vissa ömsesidiga försäkringsbolag och föreningar som inte uppmärksammats nog i lagstiftningsarbetet".

Dessutom, menar brevskrivarna, är det bråttom, snart stängs fönstret för övergångsreglerna.

"Det är brådskande eftersom justeringen av skattelagstiftningen som ger skattekontinuitet vid renodling till tjänstepensionsföretag behöver tillämpas för beskattningsåret 2022".

Pensionsnyheterna har sökt finansminister Magdalena Andersson (S) för en kommentar men hittills utan resultat. Frågan lär vara bekant för henne. Folksam har föredragit frågan för henne tidigare och även lämnat förslag till skrivningar i ett lagförslag som skulle undanröja skatteproblemen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561