NYHETSARKIVET
16 jun 2021 12:52
Eiopa höjer rapporteringskraven om klimatrisker i försäkringsföretag
EU:s tillsynsmyndighet inom pension och försäkring, Eiopa, har antagit en vägledning om hur försäkringsföretag ska rapportera om klimatrisker på kort och längre sikt.

En kartläggning har visat att få företag integrerar klimatrelaterade risker i sin riskhantering och rapportering och de företag som gör det har ett för kort perspektiv, enligt Eiopa.

Därför har Eiopa skickat ut en vägledning till de nationella tillsynsmyndigheterna om vilka krav de ska ställa på försäkringsföretags rapportering kring klimatrisker framöver. Det handlar om att försäkringsbolag ska integrera risker för klimatförändringar i sin riskhantering och i sin Orsa-rapportering på kort och längre sikt.

Dessutom ska de beräkna transiteringsrisker i sina portföljer för den pågående omställningen mot en grönare och klimatvänligare ekonomi.

Enligt Eiopa ska försäkringsföretag presentera scenarier för klimatrisker i sin verksamhet på kort sikt (5-10 år), på medellång sikt (30 år) och på lång sikt (80 år).

Utgångspunkt för dessa scenarier ska vara Paris-avtalets mål. Eiopa skriver att endast 35 procent av samlade förluster som orsakas av extremväder är försäkrade i Europa idag och att en bättre kontroll över försäkringsföretagens klimatrelaterade risker kan bidra till att öka andelen försäkringsbara klimatrisker.

Eiopa kommer om två år börja övervaka att de nationella tillsynsmyndigheterna ser till att de företag de har tillsyn över följer dessa rapporteringskrav.

/Ola Hellblom

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561