NYHETSARKIVET
16 jun 2021 12:02
Sex av tio pratar aldrig med arbetsgivaren om tjänstepensionen
Hur underligt det än kan låta för Pensionsnyheternas läsare så är det sex av tio anställda som aldrig pratar med sin arbetsgivare om tjänstepensionen.

Fora har i en Novusundersökning frågat 1000 svenskar i en webbpanel i åldrarna 18-79 år om hur de ser på tjänstepensionen. Det nedslående resultatet pekar mot att många verkar ha annat att tänka på eller prata med chefen om.

Kvinnor, arbetare och anställda i offentlig sektor svarar i högre grad att de aldrig har pratat om sin tjänstepension. Även de som bor i mindre städer och landsbygdskommuner uppger det.

"Den här frågan har ställts under flera år av olika aktörer, men resultatet har inte förändrats - tjänstepension tycks vara en förmån som arbetsgivaren inte alltid tar upp med sina medarbetare. Det är väldigt synd eftersom det är en värdefull förmån som arbetsgivaren betalar in år efter år", säger Emelie Gustafsson, pressansvarig på Fora.

Resultatet tyder på att arbetsgivaren inte pratar om tjänstepensionsförmåner annat än vid nyanställningar, om ens då. Och anställda verkar inte heller särskilt benägna att ta upp frågan.

En välvillig tolkning skulle då kunna vara att hälsan tiger still eller att arbetsgivarna inte tycker sig ha koll.

"Arbetsgivaren behöver inte ha detaljkunskap om tjänstepension. Men att berätta att tjänstepension ingår som förmån, hur mycket pengar det rör sig om och uppmuntra anställda att gå in på minpension, till exempel, bidrar till ökad kännedomen om tjänstepension som kan leda till ökad trygghet hos medarbetarna", säger Thomas Billberger, Pensionsexpert på Fora i pressreleasen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561