NYHETSARKIVET
17 jun 2021 13:36
SPF startar fördjupande pensionsskola med en ny skriftserie
Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna lanserar idag en fördjupande skriftserie om pensioner för sina medlemmar.

Den första delen innehåller en fördjupning kring frågor som rör premiepensionen som avhandlas på 14 sidor där man tar upp frågor som många av medlemmarna undrar över. En sådan är "Varför kan utbetalningarna minska när de fonder man placerat pengarna i gått bra?".

Den första delen i skriftserien är skriven av Tomas Pousette, tidigare chefsekonom på SBAB men idag frilansande analytiker och skribent med eget företag.

De fördjupande texterna i serien är avsedda för medlemmar och andra intresserade som kan ladda ned materialet från SPF Seniorernas hemsida.

Och svaret på frågan om varför utbetalningar kan minska trots att de fonder man placerat i gått bra handlar om hur hög förskottsräntan är och att den, till skillnad från vad som gäller i inkomstpensionen, inte är fast till 1,6 procent.

"Antaganden om livslängd och förskottsränta i premiepensionen kan ändras av Pensionsmyndigheten under pågående utbetalning, vilket kan förändra premie-pensionens nivå både positivt och negativt i samband med årsomräkningen. Dessa förändringar är troligen en förklaring till att många pensionärer upplever att det är ett oklart samband mellan utbetalningar av premiepensionen och avkastningen på de fonder som kapitalet placerats i. Hanteringen av delningstal, som återspeglar livslängd, och förskottsränta skiljer sig, som nämnts, mellan premiepensionen och inkomstpensionen där det efter 65 års ålder inte sker någon omräkning av delningstalen", läser Pensionsnyheterna i den mycket informativa skriften.

Förskottsräntan för premiepension har gått från 4,0 procent 2001 och i steg ned till 1,75 procent som infördes i december 2017, enligt Pensionsmyndigheten.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561