NYHETSARKIVET
17 jun 2021 13:36
Kort och koncist från Konsumentverket om flytträtt på gamla försäkringar
Konsumentverket har, trots att det är långt till deadline, lämnat in sitt remissvar till regeringen på promemorian om retroaktiv flytträtt för äldre fond- och depåförsäkringar.

Där står bara:

"Konsumentverket tillstyrker promemorians förslag om en utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar."

"Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Anna Gunnarsson deltagit."

Häromdagen skickade även Finansinspektionen in ett lika positivt remissvar, om än något mer omfattande.

Sista datum för att lämna svar på remissen är den 26 augusti.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561