NYHETSARKIVET
18 jun 2021 12:32
Svensk Försäkring i replik om det skattegynnade pensionssparandet
Idag kritiserar även Svensk Försäkring lektor Johannes Hagens slutsatser om subventionerat pensionssparande i sin debattartikel i SvD den 13 juni.

Igår började en av medlemmarna i organisationen, Skandia, med en replik. Idag kommer en till, författad av Eva Erlandsson, pensionsexpert på Svensk Försäkring.

Hon och Svensk Försäkring har under flera år försökt politikerna att nappa på idén med matchningssparande. Det är ett system där frivilligt pensionssparande ska ge ett statligt bidrag till den som väljer att spara privat till pensionen.

Johannes Hagen har inte förstått hur systemet är tänkt att fungera, skriver Erlandsson och menar att han inte har några förslag hur man ska höja pensionerna för dem som riskerar att få låga pensioner, något som ofta gäller kvinnor.

"Hagen lyfter att låg- och medelinkomsttagare uppger att de inte har råd att spara. Det har dock lyfts fram att det tidigare pensionssparandet många gånger grundade sig i ett hushållsbeslut där en del av hushållets gemensamma inkomst sattes av till kvinnans pension i de fall hon, av olika skäl, under perioder hade en lägre förvärvsinkomst.

Om vi backar tillbaka till 2014, då det fortfarande var möjligt att göra avdrag för ett sparande på upp till 12 000 kronor per år, så sparade 25 procent av kvinnorna och 20 procent av männen bland låg- och medelinkomsttagare i genomsnitt 450 kronor per månad till sin pension. Även med en låg förväntad avkastning på 2 procent kan det öka pensionen med närmare 2 000 kronor per månad", skriver hon.

Det faktum att sparandet ökat, vilket Hagen förklarade i sin artikel, är dock inget som betyder att allt är frid och fröjd, menar Erlandsson som skriver:

"Det säger dock ingenting om hur sparandet är fördelat mellan olika individer. Den enkät som Hagen hänvisar till visar att kunskapen om pension är lägre bland låginkomsttagare och kvinnor samt att dessa grupper tenderar att skjuta upp beslut om att spara till sin pension. Det finns således en risk för att sparandet i just dessa grupper har minskat även om det totala sparandet i samhället har ökat."

Hon framhåller att långsiktigt sparande är viktigt och att det är skillnad på sparpengar som kan tas ut när som helst och konsumeras och sparande som är inlåst och dedikerat för just pension. Forskning inom OECD visar dessutom att stimulanser till sparande ökar sparandet bland låginkomsttagare, skriver hon.

Hagen menade att ett nytt subventionerat sparande riskerade att gå till människor som redan sparar som skulle utnyttja förmånen, trots att de inte "behöver" lockas att spara.

Hon menar vidare att Hagen har fel. Svensk Försäkrings modell är inte skattegynnad, vilket Hagen hävdar. Det förslag som Svensk Försäkring valt att föra fram är inte skattegynnat utan innebär att staten ska ge ett bidrag på 20 kr för varje nysparad hundralapp.

Pensionsnyheterna konstaterar att det för statens vidkommande inte torde vara någon större skillnad om pengarna inte kommer in i statens kassakista för att man ger skatteavdrag för sparandet eller om staten får ta pengar ur statsbudgeten för att bidra till sparandet.

Återstår att se om det här inlägget från Svensk Försäkring får regeringen att inse hur bra det är. Hittills har intresset varit ljummet.

Men vem vet, på måndag kan Sverige få en ny regering eller i vart fall avsätta den sittande. Då kanske det kommer att blåsa andra vindar i regeringskansliet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561