NYHETSARKIVET
18 jun 2021 12:41
Enkla tumregler för hur reglerna för jobbonärer fungerar
• Jobbskatteavdrag och grundavdrag blir högre från och med januari det år individen fyller 66. Den lägre skatten på arbetsinkomster från och med det 66:e levnadsåret innebär till exempel att en lön på 32 000 kronor i månaden beskattas med cirka 23 procent innan 66 år. Samma lön beskattas med 15 procent efter 66 års ålder. Den lägre skatten kan till exempel användas till att gå ner och arbeta deltid utan att inkomsten efter skatt nödvändigtvis behöver minska så mycket.

• Pensionsutbetalningar som sker innan det 66:e levnadsåret beskattas högre än pensionsutbetalningar från och med det 66:e levnadsåret. Vid en pension på 15 000 kronor per månad betalar man 27 procent i skatt innan 66 års ålder medan man betalar 17 procent skatt på samma pension från och med det 66:e levnadsåret.

• Det är billigare att anställa personer som fyllt 66 år. Förutom att individernas inkomstskatt minskar så minskar också arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent, eftersom man då endast betalar ålderspensionsavgift.

• Många tjänstepensionsavtal kräver att man går ner i arbetstid i motsvarande grad som du tar ut tjänstepensionen innan 65 års ålder. För personer med löner över 42 625 kronor per månad (2021) kan deltidsarbete få en större negativ effekt på tjänstepensionen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561