NYHETSARKIVET
18 jun 2021 12:42
Ny rapport: Lönsamt att både jobba och ta ut pension
Gruppen jobbonärer, alltså personer som både tar ut pension och fortsätter att jobba, växer. Sedan 2008 har andelen 67-70-åringar som hänger kvar på arbetsmarknaden ökat från 14 till 23 procent i gruppen. Och andelen har antagligen ökat ännu mer mer därefter.

Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten som publiceras idag.

Beteendet att både jobba och ta ut pension gäller även för människor som går i förtid, alltså innan de fyllt 65 år.

År 2004 var det 21 procent i gruppen 62-66 år som både jobbade och tog ut pension. Femton år senare, 2019, har den gruppen dubblerats till 40 procent.

Skälen till varför allt fler väljer att bli jobbonärer varierar men det ekonomiska utbytet spelar naturligtvis roll. Det är lönsamt att fortsätta jobba samtidigt som man tar ut pension, något som 264 000 individer nu har erfarenheter av. De motsvarar 16 procent av hela pensionärskollektivet.

Pensionsmyndighetens beräkningar visar vidare att det kan vara riktigt lönsamt att vara jobbonär.

För ett typfall med lönen 32 000 kronor i månaden (2021) ger halvtidsarbete fram till 66 års ålder kombinerat med halvt uttag av allmän pension från 63 års ålder 1 900 kronor mer i allmän pension per månad livet ut jämfört med om personen istället gått helt i pension vid 63 års ålder.

Totalt sett kommer det ha gett en ökad inkomst på en halv miljon kronor efter skatt fram till 86 års ålder, jämfört med en pensionering vid 63 års ålder.

Om samma typfall istället jobbar ett extra år med halvtidsarbete och halvt uttag av allmän pension, från 65 till 66 års ålder, så ger det ungefär 700 kronor mer i månaden livet ut i allmän pension. Den totala inkomsten ökar då med drygt 160 000 kronor efter skatt fram till 86 års ålder.

"Det är viktigt att påpeka att våra beräkningar baseras på typfall och inte på verkliga personer. Många olika faktorer påverkar hur mycket eller lite det ger i pension att jobba och ta ut pension samtidigt. Men förutom att fortsatt arbete ger ett ökat intjänande till pensionen så ger det även en ökad inkomst här och nu", säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Den allmänna pensionen ger möjlighet till partiella uttag där man kan välja att ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av pensionen. Det går även att pausa uttaget helt. Detta kan vara ett bra sätt att se till att skatten inte blir för hög på den samlade inkomsten. Hittills verkar det dock vara få som använder sig av det dragspel som finns när det gäller uttag av allmän pension i syfte att minska skatteeffekterna.

"Vi kanske skulle se ett ökat antal jobbonärer om fler får kunskap om möjligheten att både jobba och ta ut pension samtidigt. Man behöver inte göra antingen eller utan det fungerar utmärkt att göra både och", säger Erik Ferm.

Tidigare studier visar att det ofta inte är ekonomiska skäl bakom beslutet att arbeta vidare eller inte. Istället är det i första hand förväntningar från arbetsgivaren, hälsoskäl eller familjesituationen som avgör.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561