NYHETSARKIVET
21 jun 2021 13:14
Debatten om att stimulera privat pensionssparande - slutreplik från Johannes Hagen
Johannes Hagen, lektor vid högskolan i Jönköping, fick igång en debatt i Svenska Dagbladet genom att hävda att det inte var säkert att det var lämpligt att erbjuda statliga subventioner för att öka det privata pensionssparandet.

Han fick (förstås) på tafsen av både Skandias Mattias Munter och senare även Svensk Försäkrings Eva Erlandsson.

Igår svarade han i en slutreplik i SvD att han inte har något emot att folk sparar till sin pension men att staten skulle subventionera sparandet i en särskild sparform inte skulle lösa några problem.

Skandias Mattias Munter menade att Hagen skulle vara ensam om sin åsikter om nyttan med skattegynnat sparande eftersom OECD ofta upprepat att Sverige borde införa någon form av skattegynnat sparande.

Det håller inte Johannes Hagen med om. Han menar att hans åsikter är en "spegling" av vad "tunga aktörer" som till exempel ESO, finansdepartementet och Pensionsmyndigheten kommit fram till i frågan.

Och Eva Erlandsson påpekade att han missförstått Svensk Försäkrings modell med matchning som inte alls är någon skattegynnad modell, det är ett bidrag från staten till den som sparar.

"I själva verket har jag bara använt "skattegynnat sparande" som ett samlingsbegrepp för sparande som är avdragsgillt, beskattas lägre eller får någon form av statlig subvention," skriver Hagen.

Hagens inställning är att ett generellt gynnande av alla sparare, även om det omgärdas av takregler, inte skulle träffa helt rätt fördelningspolitiskt. Detta eftersom personer som redan sparar skulle kunna få del av statsbidraget.

"I både Erlandssons och Munters förslag finns en maxgräns för sparandet som skulle säkerställa "att rätt grupp gynnas av sparformen". En maxgräns tar visserligen bort möjligheten till stora skattearbitrage, men framtida grundskyddspensionärer med begränsad möjlighet att spara mer skulle rimligtvis få en mycket liten bit av den totala skatterabatten eller subventionen", skriver han och avslutar med att han fortfarande inte fått svar på frågan varför staten över huvud taget ska subventionera sparande i en särskild sparform.

"Tyvärr bringade varken Munters eller Erlandssons replik klarhet i den centrala frågan i min ursprungliga debattartikel - varför staten ska subventionera kapitalstarka personers potentiellt sett redan existerande sparande. I stället väljer Munter att framställa mig som en "cynisk" och "arrogant" sparmotståndare. Jag är inte emot att folk sparar till sin pension, bara att skattebetalarna ska subventionera sparande i en särskild sparform som inte verkar lösa några problem."

Och att sparandet ska vara inlåst och inte kunna användas till konsumtion före pensionsåldern kan innebära problem om olyckan är framme, menar han och skriver:

"Erlandsson menar att ett viktigt skäl för ett subventionerat, inlåst sparande är att det inte kan användas för kortsiktig konsumtion. Men ett sparande måste inte vara subventionerat för att vara inlåst. Munter skriver att mer sparande skapar krockkuddar för oförutsedda händelser som påverkar pensionen negativt. Mer inlåsta pengar försämrar dock krockkuddarna för oförutsedda händelser före pensionen”, skriver han.

Pensionsnyheterna gissar att Johannes Hagens inlägg gör att man i finansdepartementet anser sig få mera vetenskapliga belägg för att man inte behöver försvaga statsfinanserna med matchningsbidrag eller andra subventioner.

Det gör att man även framgent kan fortsätta som hittills och alltså sitta på händerna och inte göra något alls för att öka pensionssparandet.

Något brett politiskt stöd för ett skattegynnat pensionssparande finns inte i dagsläget men i skrivande stund är det oklart vilken regering vi kommer att få efter dagens misstroendeomröstning i riksdagen. Hela havet stormar…
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561