NYHETSARKIVET
21 jun 2021 13:20
Lagrådet släppte igenom lagar kring taxonomiförordningen
I fredags den 18 juni föredrog finansdepartementets Johan Hedberg och rättssakkunnige Emil Boqvist regeringens förslag till ny lagstiftning med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.

Lagändringarna berör några olika lagrum i socialförsäkringsbalken, årsredovisningslagen, lagen om värdepappersfonder, lag om ändring värdepappersmarknaden samt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Lagrådet hade inga invändningar så nu är det bara att gå hem och skriva en proposition.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561