NYHETSARKIVET
21 jun 2021 13:23
Folksam köper fler aktier i SSAB - har nu 2,1 procent av kapitalet
Folksam har i dag flaggat för ett ökat innehav i stålföretaget SSAB. Innehavet uppgår nu till cirka 5,2 procent av rösterna och 2,1 procent av kapitalet.

Enligt Folksam är syftet med att öka innehavet att man vill bli ännu grönare. Bolaget vill stötta SSAB:s omställning till fossilfri ståltillverkning, samtidigt som investeringen på sikt förväntas ha god potential att ge en attraktiv avkastning till Folksams kunder.

"Att kunna producera fossilfritt stål är en av de viktigaste frågorna för att klara klimatomställningen, både i Sverige och globalt. Samtidigt är omställningen också viktig för att säkra svenska industrijobb. Vi har varit ägare i SSAB i många år, och vill nu vara med och ta ett mer långsiktigt ansvar för bolagets omställningsarbete", säger Ylva Wessén, vd för Folksamgruppen, i en pressrelease från bolaget.

Folksamgruppen förvaltar över 500 miljarder kronor och arbetar mot att gruppens placeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 - vilket främst ska nås genom att försöka påverka befintliga portföljbolag att ställa om sina verksamheter i linje med målen i Parisavtalet.

Beslutet att öka innehavet i SSAB fattades under våren och utgör ytterligare en investering för att påskynda klimatomställningen på ett lönsamt sätt för Folksams kunder.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561