NYHETSARKIVET
22 jun 2021 13:12
Länsförsäkringar: Fyra av tio småföretag sätter inte av till tjänstepension
Länsförsäkringar har med hjälp av bolaget Arkwright gått igenom Sveriges småföretag för att utröna om de sätter av till tjänstepension eller där ägarna betalar för egna avsättningar.

Resultatet är nedslående. Fyra av tio gör det inte, räknat som genomsnitt för riket. Och när man bryter ned siffrorna på länsnivå är det tydligt att det främst är i storstadsregionerna som man inte sätter av pengar till tjänstepension.

Värst är det i Stockholms och Skåne län där man är sämst i landet på att göra avsättningar till tjänstepension till sig själv och sina anställda.

I Stockholm är det drygt hälften, 51 procent, och i Skåne 45 procent, som inte betalar in till tjänstepension.

Det kan jämföras med Norrbotten där 28 procent av de mindre företagen saknar avsättningar. Det visar nya beräkningar nedbrutna på varje län och som Länsförsäkringar står bakom.

"De som driver enskilda firmor kan spara till pensionen på annat sätt genom skattade pengar. Men att det är många företag som inte sätter av kan vara ett resultat av att företagen inte har råd, tid att sätta sig in det eller känner till att de behöver ordna med den ekonomiska tryggheten för företagaren själv, för sin familj och för medarbetarna", säger Trifa Chireh pensionsekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande från bolaget.

Länsförsäkringar varnar för att detta kan skapa samhällsproblem, om de berörda företagen inte satsar mer på att se om sina pensioner.

Det är förstås en angelägen uppgift för Länsförsäkringar att ta itu med, vilket kan motivera undersökningen.

"Många tar pensionen för givet med en tro om att det löser sig av sig själv. Företagare som inte skaffar tjänstepensionslösning får mycket lägre pension än den genomsnittlige löntagaren vilket på sikt kan bli både ett samhällsproblem som en ekonomisk utmaning för de som inte haft tjänstepension under sitt arbetsliv", säger Trifa Chireh.

Mer än hälften av alla små företag som har personalkostnader finns i storstadslänen. Bara i Stockholm gör det här att drygt 54 000 företag saknar sparande i tjänstepension av totalt sett cirka 107 000 företag i storleksklassen upp till 20 anställda.

I Skåne och Västra Götaland handlar det om cirka 20 000 företag per region i samma storleksklass av totalt 99 160 företag, skriver Länsförsäkringar.

"Vi vet inte riktigt hur stort mörkertalet bland företagare som kommer att få en låg pension är. Vi ser ju också samtidigt att digitalisering och nätverksekonomi skapar en ny typ av arbetsmarknad med en blandning av frilansarbete, projektanställningar och konsultuppdrag. Fasta anställningar ersätts ofta av tillfälliga gig eller att många växlar mellan eget företagande och traditionella anställningar, vilket gör det ännu viktigare att man har koll på vad en avsaknad av tjänstepension faktiskt kan få för konsekvenser", säger Trifa Chireh.

Den underliggande statistiken baseras på inkomståret 2018 vilket innebär att eventuella pandemieffekter inte finns med.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561