NYHETSARKIVET
22 jun 2021 13:17
Tjänstepensionsföreningar får konkurrera om egenföretagares pensioner
Promemorian ”Vissa försäkringsföreningars rätt att meddela tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare; Fi2020/01947” är ingen lagändring som verkar engagera.

Möjligheten som öppnas via ny lagstiftning förefaller främst intressera de föreningar som kan komma i fråga och de har genom Tjänstepensionsförbundet redan gjort tummen upp.

Svensk Försäkring som organiserar försäkringsbolagen ser inget problem med att tjänstepensionsföreningar får meddela tjänstepension, trots att de på marginalen kan påverka konkurrensen på marknaden.

”Svensk Försäkring har inga invändningar mot förslagen i ovan nämnda promemoria”, skriver organisationen i sitt remissvar.

Inte heller tillsynsmyndigheten FI har några synpunkter på förslaget, så det lär inte bli något problem med att få den kommande propositionen genom riksdagen, även om remisstiden ännu inte gått ut.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561