NYHETSARKIVET
22 jun 2021 13:23
Riksrevisionen granskar om politikernas förslag är effektiva
Riksrevisionen håller just nu på att granska hur väl regering och riksdag har analyserat konsekvenserna av de förslag som man genomför på olika områden.

Riksrevisionen vill veta om regeringen haft "välgrundade beslutsunderlag" och att förslagen underbyggs av analyser av "god kvalitet".

"Fokus kommer bland annat att ligga på om kostnadsberäkningar och andra konsekvensanalyser har utformats i enlighet med de styrdokument och riktlinjer som gäller, samt om regeringen har sett till att reformerna har utvärderats i efterhand. Riksrevisionen kommer även att jämföra några av de genomförda reformernas verkliga utfall med de beräkningar som presenterades för riksdagen inför beslutet", skriver Riksrevisionen.

Förslaget om förstärkningen av grundavdraget ovan, skulle kunna tjäna som exempel. Blev det fler eller färre som gick upp till heltid efter det att man fick skattereduktionen för förvärvsarbete höjd från 1 500 kr om året till 1 720 kr om året?

Riksrevisionen kommer att publicera resultaten av sin granskning i juni 2022. Den ska det bli spännande att ta del av…
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561