NYHETSARKIVET
22 jun 2021 13:27
PRI: Jobba med hållbarhetsfrågorna - annars kan det bli högre premier
Vid årsskiftet införde PRI Pensionsgaranti en ny modell för premiesättningen för företag som försäkrar sina pensionsåtaganden i bolaget.

Den baseras numera inte bara på den bokförda pensionsskulden utan även på de kostnader som kan drabba PRI om man tvingas lösa in skulden, alltså även på försäkringsansvaret, vilket vi berättade om i december 2020.

Nu när de första kundfakturorna skickats ut har man fått in ett antal ”synpunkter” från kunderna. Antagligen främst från dem som fått högre premier. Dessa synpunkter säger kreditchefen Kennet Bergh att man nu "tar till sig" och att man nu ska "se över hur vi kan bli mer transparenta kring hur premierna sätts".

Den nya premiemodellen är inte ett sätt att öka de totala premieintäkterna utan istället att låta företag som innebär högre risker betala högre premier. Omvänt ska företag som innebär lägre risker komma billigare undan.

Och nu har man dessutom adderat risker som man i premiesättningen tar höjd för. Här nämner man specifikt företagens hållbarhetsrisker. Företag som inte arbetar aktivt med sina hållbarhetsrisker kan få problem, vilket i förlängningen lär påverka PRI:s verksamhet.

I en artikel som Pensionsnyheterna hittat i ett nyhetsbrev från PRI Pensionsgaranti förklarar kreditchef Kennet Bergh förändringen så här:

”Det beror delvis på att lagar och regelverk utvecklas och att kraven gällande hållbarhetsfrågor skärps – inte minst beträffande risker. Ett konkret exempel är det som kallas EU:s taxonomi. Det är ett sätt att kategorisera verksamheter utifrån deras påverkan på miljön och ett verktyg som EU använder för att nå klimatmålen. För oss inom PRI:s kreditverksamhet innebär taxonomiregelverket att rapporteringen kring kundportföljen utökas, bland annat gällande hållbarhetsrisker."

Och budskapet är tydligt. Jobba transparent med hållbarhet - annars kan era premier för kreditförsäkringarna höjas.

"Företag får därför räkna med att få fler frågor från oss gällande just hållbarhetsrisker. På så sätt blir detta en naturlig del av analyser och beslutsunderlag, som kan påverka riskbedömningar samt i slutänden kanske även premienivån", säger Kennet Bergh.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561