NYHETSARKIVET
23 jun 2021 13:36
Kyrkans pension satsar drygt 700 miljoner kr i infrastrukturfond
Storebrand, PKA och Pensam har skapat en gemensam infrastrukturplattform, AIP Management. Strategin är "Sustainable Core Infrastructure".

Primärt ligger fokus på brown-field, alltså redan färdiga anläggningar som man sedan äger under en lång period. Fokus för investeringarna ligger på Europa och USA.

Fokussegment är energi, transport, kommunikationer, vatten och avfallshantering samt social infrastruktur.

ESG och hållbarhetsfrågor är en central del av hela investerings- och ägandeprocessen. AIP har åtagit sig att följa ett flertal internationella ESG-principer såsom exempelvis UNPRI, UN Global Compact, GRESB, och TCFD. Dessutom måste alla investeringar vara i linje med Kyrkans pensions och Storebrands ESG-policy.

Kyrkans pension har nu investerat 70 miljoner Euro i Storebrand Infrastructure Fund, vilket meddelades den 18 juni.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561