NYHETSARKIVET
28 jun 2021 13:13
Konsumentskyddsutredningen vill ha mer tid
Regeringen beslutade den 13 februari 2020 att tillsätta en utredning med uppgift att stoppa in ett nytt EU-direktiv om moderniserat konsumentskydd i svensk lagstiftning. Detta eftersom ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt.

I mars kom utredningen med ett delbetänkande. I det hanterades dock inte frågan om en analys av reglerna från 2018 års skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018.

Utredaren Anne Kuttenkeuler skriver nu till regeringen att man inte kommer att hinna med uppgiften och begär därför två månaders extra tid för uppdraget och vill lämna betänkandet den 13 oktober, snarare än den 13 augusti 2021.

Nu blir det upp till regeringen att göra ett tilläggsdirektiv med ett nytt datum. Frågan är bara vilken regering som ska fatta beslut om den saken.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561