NYHETSARKIVET
28 jun 2021 13:15
FI: Vi vill ha ännu mer uppgifter från fondbolagen
Fondbolagen lämnar varje kvartal uppgifter om deras respektive fonders resultat till Finansinspektionen.

Nu vill FI även få hjälp med statistik och få uppslag till bättre tillsyn genom att bolagen tvingas att rapportera in helårssiffror baserat på de investeringsfonder och AIF-fonder som bedrev verksamhet den 31 december varje år. Dessa uppgifter ska rapporteras in till SCB och därifrån ska FI kunna plocka upp dem.

”Syftet med de föreslagna föreskriftsändringarna är att ge SCB ett uttryckligt föreskriftsstöd att samla in uppgifterna i Fonder år direkt från bolagen, och att skapa nödvändiga förutsättningar för Finansinspektionen att ta del av uppgifterna inom ramen för myndighetens tillsyn över fondmarknaden, bolagen och fonderna”, skriver FI i en remisspromemoria.

För fondföretagen ska det inte innebära några större konsekvenser, skriver FI och tror att det kommer att ta 5-10 timmar att ändra i interna rapporteringsregler vilket uppskattningsvis kan kosta någonstans mellan 7 000-14 000 kr. Siffrorna har de ju redan från kvartalsrapporterna.

För mindre fondföretag, det minsta hade en fondförmögenhet på 17 miljoner kr, kan effekten bli försämrade marginaler medan det för de största fonderna, den största förvaltade 1 265 miljarder kr, lär det knappt märkas, påpekar FI.

I mars 2021 fanns det i Sverige 22 fondbolag som förvaltar värdepappersfonder. Det fanns även 23 företag som hade tillstånd både som fondbolag och AIF-förvaltare. Dessa företag förvaltade både värdepappersfonder och specialfonder.

I mars 2021 hade de berörda företagen mellan 1 och 261 anställda. De hade balansomslutningar på mellan 1,2 miljoner kronor och 4 miljarder kronor.

Totalt förvaltade de berörda företagen 591 värdepappersfonder och 188 specialfonder, vilket motsvarade ett totalt förvaltat kapital på 4 906 miljarder kronor, skriver FI i promemorian.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561