NYHETSARKIVET
28 jun 2021 13:22
Lägg ned Pensionsgruppen - den har misslyckats med sitt uppdrag
Fackförbundet Forena har granskat Pensionsgruppens arbete och kommit fram till att de misslyckats med sitt uppdrag. Istället vill man att det tillsätts en pensionsberedning till vilken alla partier i riksdagen ska bjudas in.

Det betyder att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som hittills stått utanför, skulle kunna få ett ord med i laget.

Målet för den nya Pensionsberedningen är inte att avskaffa systemet utan att ”upprätthålla och utveckla pensionssystemet” skriver Forenas ordförande Anders Johansson och förbundets samhällspolitiske chef Håkan Svärdman på DN Debatt idag.

De båda är kritiska till att gruppen övergivit centrala principer genom att inte göra något åt det faktum att den allmänna pensionen sjunkit sedan 2005 och skriver att gruppen trots detta "inte sjösatt åtgärder som kunnat värna livsinkomstprincipen, standardskyddet och pensionssystemets finansiella autonomi, som utgör de centrala principerna för pensionsöverenskommelsen".

De två är också kritiska mot att Pensionsgruppen "fokuserar på frågor utanför Pensionsöverenskommelsen" och nämner som exempel bostadstillägg, skatter, delad pensionsrätt och frågor som arbetsmarknadens parter har ansvar för".

Det sistnämnda är förstås heligt för ett fackförbund som förhandlar fram tjänstepensioner för medlemmarna.

Författarna kritiserar Pensionsgruppens senfärdighet när brister i pensionssystemet uppdagats och nämner som exempel att man redan år 2010 initierade en höjning av pensionsåldern men att beslutet om den saken kom nyss och inte kommer att få full verkan först 2027.

De förklarar senfärdigheten med att gruppens sätt att arbeta, alltså att alla partier måste vara överens innan man fattar beslut. Det är "ett krav som kan utnyttjas för att av taktiska skäl fördröja eller förhindra att sittande regering tar åt sig äran till förstärkningar av pensionssystemet", skriver de.

Det faktum att åtta av tio svenskar anser att pensionssystemet ger pensionärer en för låg standard har enligt författarna "ett betydande förklaringsvärde" i gruppens senfärdighet.

Forena vill därför se att en kommande regering tar initiativ till pensionsberedning som får till uppdrag att "upprätthålla och utveckla vårt svenska pensionssystem."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561