NYHETSARKIVET
29 jun 2021 12:17
Danska Finanstilsynet vill sätta P för korssubventionerade riskförsäkringar
Danska Finanstilsynet har tröttnat på att pensionsbolag som erbjuder tjänstepensionslösningar till företag ger höga rabatter på premierna för sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Rabatterna gör att riskrörelserna inte alltid går ihop men underskotten täcks istället av vinster på spardelarna. Detta är något som även förekommer i Sverige och i de kollektivavtalade planerna har man mer eller mindre tvingat bolag som vill lämna offerter för att bli valbara att nolla försäkringsavgifterna.

Danska Finanstilsynet har idag skickat förslag på remiss till berörda bolag där man kräver att de bolag som driver sjuk och olycksfallsförsäkringar i samma bolag ska ha "hållbara affärsmodeller".

Syftet med operationen är att se till att de olika rörelserna hålls i det man kallar "särskild förvaltning".

Finanstilsynet vill inte se att man geggar ihop de olika rörelserna utan att varje affärsområde ska tillföras en rapporteringsbestämmelse som "möjliggör adekvat tillsyn av kravet på separat förvaltning".

Finanstilsynet pekar på att de underprissatta riskförsäkringarna används som konkurrensmedel när det handlar om upphandling av tjänstepensionsplaner. Företagen kan alltså erbjuda sina anställda billiga riskförsäkringar som en sales pitch. I slutänden bekostas de genom olika uttag ur pensionsrörelserna vilket i praktiken innebär att de anställda får stå för fiolerna.

"Behovet av att ändra (reglerna) härrör således från livförsäkringsföretagens systematiska underskott inom hälso- och olycksfallsförsäkring samt behovet av ett mer direktivinriktat genomförande av Solvens II-direktivets krav på interna separata avtal för olika affärsområden. Krav som inte förekommer uttryckligen i dansk lagstiftning idag", skriver myndigheten.

Berörda bolag har nu tid på sig till den första september 2021 för att lämna synpunkter på förslaget till nya regler som Finanstilsynet vill införa från och med den första januari 2022.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561