NYHETSARKIVET
29 jun 2021 12:27
Länsförsäkringar Liv höjer återbäringsräntan
Från den 1 juli 2021 får 400 000 kunder höjd återbäringsränta med två procentenheter i de traditionella förvaltningsformerna Nya Trad och Gamla Trad.

I Nya Trad höjs återbäringsräntan från 7 till 9 procent, före skatt och avgifter, och i Gamla Trad höjs återbäringsräntan från 4 till 6 procent.

Det meddelar Länsförsäkringar i dag på morgonen.

Höjningen är en följd av det starka resultatet och den goda avkastningen på placeringstillgångarna under första halvåret 2021 som bidragit till att ytterligare stärka konsolideringsgraden.

"Det är mycket glädjande att vårt goda resultat under 2021 kan omsättas till stärkt återbäringsränta för 400 000 kunder och att vi kan genomföra en höjning för tredje gången i år. Extra kul är det också att konstatera att vår långsiktigt hållbarhetsinriktade förvaltningsmodell ger positiva effekter både för klimatet och för avkastningen vilket varit avgörande för den starka återbäringsräntan i Nya Trad", säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Den 31 maj var konsolideringen i Nya Trad 122 procent och det förvaltade kapitalet 28 miljarder kronor. Konsolideringen i Gamla Trad var 119 procent och det förvaltade kapitalet 75 miljarder kronor.

Länsförsäkringar Livs solvensgrad uppgick vid samma tidpunkt till 148 procent.
I Nya Trad har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,4 procent sedan starten i juni 2013, skriver LF Liv.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561