NYHETSARKIVET
29 jun 2021 12:10
Brainstorm om branschvägledning om penningtvättsregleringen
Simpt - Svenska institutet mot penningtvätt - har publicerat utkast till ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering för öppen konsultation och synpunkter.

Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.

Simpt arbetar med att ta fram vägledning om hur penningtvättsregelverket ska tillämpas. Vägledning har tidigare publicerats i en rad delar, till exempel när det gäller allmän riskbedömning och kundkännedom. En öppen konsultation har nu inletts i delar där vägledningen har kompletterats, utvecklats och uppdaterats.

Konsultationen omfattar vägledning bland annat i frågor om personuppgiftsbehandling, om att avsluta affärsförbindelse och om verklig huvudman. Även den branschspecifika vägledningen har utvecklats, t.ex. när det gäller kundkännedom på försäkringsförmedlarområdet.

Aktuella utkast till vägledning har lagts ut på Simpts webbplats för öppen konsultation innan den slutligen kan antas. Öppen konsultation innebär alltså att det är möjligt för alla som vill att lämna synpunkter på utkasten till Simpt senast den 10 september i år.

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar. Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561