NYHETSARKIVET
30 jun 2021 13:48
Så ska hållbarhetsredovisningen förbättras
Investerare efterlyser en tydligare och mer tillförlitlig hållbarhetsredovisning i företagen. Nu har den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, lämnat en rapport med förslag hur detta kan åstadkommas. Ioscos huvudförslag är att tydliga redovisningsstandarder ska utformas av det internationella redovisningsorganet IFRS.

Iosco bildade i april 2020 en arbetsgrupp för hållbara finanser, där Erik Thedéen utsågs till ordförande. Det är denna arbetsgrupp som nu presenterat en rapport med förslag till hur en mer användbar hållbarhetsredovisning för investerare bör se ut.

Iosco, International Organization of Securities Commissions, arbetar för att uppnå en global standard för företags hållbarhetsredovisning och det lämpligaste är att en sådan standard återfinns hos redovisningsorganet IFRS. Iosco hoppas att denna väg framåt kan klubbas vid nästa klimattoppmöte (Cop26) i Glasgow 1-12 november i år.

/Ola Hellblom

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561