NYHETSARKIVET
30 jun 2021 13:50
Folksam höjer återbäringsräntan - men bara för övrig livförsäkring
"Tack vare vår starka finansiella ställning och vår framgångsrika kapitalförvaltning kan Folksam Liv fortsätta höja återbäringsräntan, den här gången för övrig livförsäkringsverksamhet", säger Anna-Karin Laurell, chef Affärsområde Liv på Folksam, i ett pressmeddelande.

Den kollektiva konsolideringsgraden uppgick per den 31 maj 2021 till 124 procent för tjänstepension och 121 procent för övrig livförsäkring.

Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 5,8 procent årligen under de senaste fem åren (2016-2020) för tjänstepensionsverksamheten och 4,6 procent för övrig livförsäkringsverksamhet, skriver Folksam.

Trots att konsolideringsgraden var lägre för Övrig livförsäkring än tjänstepension per den sista maj, är det de förstnämnda som får ta del av höjningen den här gången.

Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare.

Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som inte ryms i definitionen ovan.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561