NYHETSARKIVET
30 jun 2021 13:54
Gigare missar sällan allmän pension - men ofta tjänstepension
Det pratas mycket om att den nya gig-ekonomin växer rekordartat och att de som deltar i den riskerar att stå nakna när de kommer till pensionsåldern. Detta eftersom de inte tjänat in tillräckligt med pensionsrätter för en dräglig pension.

Än är vi inte i det läget. Enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten har tillväxten varit ganska marginell i gig-ekonomin på senare år och uppskattas omfatta 1-4 procent av Sveriges vuxna befolkning.

Gigekonomin kännetecknas av korta kontrakt och frilansuppdrag i motsats till fasta anställningar. De som arbetar i gigekonomin är en heterogen grupp som arbetar från allt med enkla och lågavlönade till mer avancerade och relativt välbetalda uppdrag. Tänk laddning av elcyklar, matbud, eller IT-konsulttjänster.

Enligt rapporten verkar inte gigekonomin heller växa på bekostnad av traditionella anställningar utan har snarare ersatt tidigare lågkvalificerade jobb och anställningar.

De allra flesta verkar, oavsett inriktning på gig, arbeta deltid med gig eller komplettera en annan anställning med uppdrag via plattformar.

Så länge man arbetar och betalar skatt på de inkomster man genom gig tjänar man in pensionsrätt till allmän pension. Värre är det med tjänstepensionen.

"En orsak till låg pension är avsaknad av tjänstepension och andra försäkringar under yrkeslivet, något som ofta kännetecknar situationen för gigare. Det kan betyda att man riskerar att gå miste om ungefär en fjärdedel av den totala pensionen. Den som inte har tjänstepension behöver, om möjligt, spara själv till pension för att undvika låg inkomst som pensionär. Många gigare omfattas inte heller av samma försäkringsskydd som en vanlig anställd eftersom plattformarna mer är av karaktären jobbförmedlare utan arbetsgivaransvar", säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten, i en kommentar som varit med och tagit fram rapporten.

Pensionsmyndigheten har i sin enkätundersökning också funnit att gigare sparar i lägre utsträckning till sin egen pension, än vad som gäller i andra grupper. Tre av tio gigare uppger att de sparar själva. I resten av befolkningen är det sex av tio som uppger att de sparar själva till pensionen.

Rapporten visar också att gigare ofta har andra anställningar och för majoriteten är inkomsterna från gig en mindre del av den totala inkomsten.

En fjärdedel av gigarna, i den enkät som Pensionsmyndigheten gjort, har en inkomst under 15 000 kronor per månad. En tredjedel har en inkomst mellan 15 000 kronor och 30 000 kronor per månad och en tredjedel uppger att de har inkomster över 30 000 kronor per månad.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561