NYHETSARKIVET
30 jun 2021 13:58
Pensionsnyheterna: Läge för obligatorisk tjänstepension?
Gigarbetare och andra som inte med automatik får rätt till tjänstepension när de jobbar riskerar att hamna i fattigfällan som pensionärer.

Det gäller även om man i den oeniga eller nedläggningshotade Pensionsgruppen skulle lyckas med konststycket att höja dagens pensionsavgifter från dagens 17,21 procent av inkomsten till 18,5 procent.

För dem som helt saknar tjänstepension är det en piss i Mississippi, om de inte lyckas hitta jobb som ger tjänstepension.

Det kan man lösa genom att göra tjänstepensionen obligatorisk, något som visat sig möjligt att göra. Åtminstone i Norge.

Den svenska tudelningen av ansvaret mellan avtalsparter och staten leder till att båda systemen krävs och visst, 9 av 10 personer har någon typ av intjänande till tjänstepension.

Ingen kan dock svara på hur många som har full tjänstepension, alltså inbetalningar alla yrkesverksamma år. Att ha fem år med tjänstepension och 35 år utan ger ingen bra pension.

Om man inte får med sig avtalsparterna på att göra tjänstepension obligatorisk för alla kanske det är enklare att låta det allmänna systemet svälla.

Detta genom att man höjer taket på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Att dubblera taket skulle kunna vara en bra början för en seriös diskussion.

Då skulle fack och arbetsgivare kunna förhandla om tjänstepensionsavtalen så att de är anpassade för de olika typer av problem som finns på de olika avtalsområdena.

De som har tuffa jobb skulle då kunna få en komplettering för att de kanske inte orkar jobba in i kaklet. Samtidigt skulle det skapas incitament för arbetsgivarna förbättra arbetsmiljön, så att de anställda orkar vara kvar.

I annat fall får de betala extra tjänstepension till de här grupperna, vilket skapar både morötter och piskor.

Frågan om höjda tak i allmän pension var på tapeten redan när vårt nuvarande system såg dagens ljus, men blev aldrig verklighet. Parterna var inte med på tåget och då fick vi den situation vi har i dag, som långt ifrån alla är nöjda med.

Men en rejäl reform på det här området skulle förenkla för de flesta. Då skulle tjänstepensionsdelen inte behöva vara så hög som den är i dag, där 30 procent av löner över taket ska betalas in för höginkomsttagare.

I dagsläget ger ju det allmänna systemet otillräckliga pensioner men räddas av tjänstepensionerna, för dem som har rätt till den förmånen.

Om det allmänna systemet skulle omfatta större delar av svenskarnas löner, skulle det definitivt göra livet enklare för de allra flesta som jobbar och betalar skatt.

Avgiftsnivån på dagens 17,21 skulle då bara behöva höjas med de 4,5 procent av lönerna som tjänstepensionerna kostar. Tillsammans blir det knappt 22 procent av inkomsterna som då skulle gå till allmän pension.

Parterna, som avtalar om tjänstepension, skulle sen kunna skapa den grädde på moset som tjänstepensionerna en gång i tiden utgjorde.

Och då skulle grädden efter förhandlingar bli fetare för dem som har tuffare jobb och kortare arbetsliv. Så har ju gruvarbetare som jobbar under jord redan fixat till det och de har i praktiken dubbla pensionsavgifter för att möjliggöra kortare arbetsliv.

Se där en pensionsreform som skulle reta många men gynna betydligt fler. Det kan vara något att fundera över i sommar...
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561