NYHETSARKIVET
22 jul 2021 16:05
Allras Ernstberger kan snart vara på väg mot Kumlabunkern
Hjärnan bakom Falcon Funds-bedrägeriet Mark Bishop kan komma att få sällskap i Kumla-bunkern av Allra-bedrägeriets huvudperson Alexander Ernstberger. Det står klart efter att hovrätten idag dömde Ernstberger till sex års fängelse.

Efter tingsrättens friande dom 31 januari 2020 levde hoppet hos Ernstberger och övriga åtalade i Allra-målet att de skulle gå fria. Det hoppet har nu bytts till förtvivlan över att sitta i fängelse i sex år och se sina framtidsplaner grusas.

- Det avgörande för hovrätten har varit att den har funnit det bevisat att det fanns ett tydligt samband mellan de warrantköp för 430 Mkr som Oak Capital gjorde åt SFS och den efterföljande aktieaffären när SFS huvudägare fick drygt 100 Mkr av dessa pengar, som tillhörde fondandelsägarna i SFS, säger lagman Camilla Olsson i hovrätten.

Det har varit fyra juristdomare och tre nämndemän som dömt i detta stora hovrättsmål och de har varit eniga i de fällande domarna. Hovrättens dom kan sannolikt inte överklagas till HD, då HD tidigare inte beviljade prövningstillstånd i det snarlika Falcon Funds-målet.

- HD tar inte upp mål som rör bevisföring. Däremot kan man tänka sig att HD kan ta upp en enskild rättsfråga i detta mål som rör vem som står i förtroendeställning till vem. Hovrätten anser till skillnad från tingsrätten att SFS stod i förtroendeställning till såväl Pensionsmyndigheten som fondandelsspararna i sina fonder, säger Camilla Olsson.

Eventuella överklaganden måste lämnas inom fyra veckor. Om det inte inkommer några överklaganden, så vinner dagens dom laga kraft den 21 augusti.

Så här säger åklagaren Thomas Hertz om dagens dom:

- Hovrätten har helt följt mitt åtal och läser man hovrättens domskäl, så följer det precis åtalets argumentation. På så sätt känner jag mig nöjd. Men jag är ändå inte glad, eftersom det flagranta misstag som gjordes i tingsrättens friande dom gjorde att en massa säkrade pengar försvann. Vi hade säkrat 280 Mkr som hade kunnat betalas ut vid en fällande dom i tingsrätten. Nu är de pengarna försvunna. Så frågan är fortsatt hur det kunde bli så fel i tingsrätten?

Försvaret har idag inte velat kommentera domen.
Marcus Hellesten, åklagare hos EBM, är förundersökningsledare för del 2 av åtalet i Allra-härvan som handlar om misstänkta brott under 2015-2016. Han säger så här om hur dagens dom påverkar åtalet i del 2:

- Jag är mycket nöjd över att hovrätten tagit in vårt bevismaterial och gjort en mer rimlig juridisk bedömning än vad tingsrätten gjorde. Det är klart att dagens dom påverkar hur vi kan agera i del 2, men det är för tidigt att säga något om ännu.

/Ola Hellblom

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561