NYHETSARKIVET
22 jul 2021 16:21
Allra-kvartetten döms till långa fängelsestraff av hovrätten
Denna text hör till det tidigare utskicket men fastnade i utkorgen. Pensionsnyheterna beklagar.


De fyra åtalade i Allra-målet som alla friades av tingsrätten den 31 januari 2020, har nu istället fått fängelsestraff på mellan 4 och 6 år. Hovrätten har helt underkänt tingsrättens dom och de dömda ska dessutom betala 170 Mkr i skadestånd till Pensionsmyndigheten. På grund av flyktfara häktas Alexander Ernsberger, David Persson Rothman och Olle Markusson i väntan på att domen vinner laga kraft. När det gäller Johan Bergsgård får han reseförbud.

Även om försvaret väljer att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen är det inte troligt att HD beviljar prövningstillstånd. De fällande domarna i det snarlika Falcon Funds-målet överklagades till HD, men inget prövningstillstånd beviljades.

När domen lämnades ut i hovrätten klockan 10 idag var det bara undertecknad och den åtalade Johan Bergsgård som var där för att hämta den 88-sidiga domen på papper. Johan Bergsgård sa då att han inte visste om han skulle överklaga domen, som i hans fall lyder på 4 års fängelse för trolöshet mot huvudman och att solidariskt betala skadeståndet med övriga tre åtalade till Pensionsmyndigheten.

-Även efter den friande domen i tingsrätten har det varit tufft. Det går inte att få något jobb och det har varit tungt att ha det här åtalet hängande över sig. Jag var övertygad om att det även skulle bli friande domar i hovrätten, så självklart är jag mycket besviken, säger Johan Bergsgård.

Alexander Ernstberger döms till 6 års fängelse för trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott. Han får dessutom näringsförbud i 10 år från den 21 augusti 2021. Hans närmaste man under Allra-åren, David Persson Rothman döms till 5 års fängelse för grovt häleri, grovt penninghäleri och grovt mutbrott. Han får också näringsförbud i 10 år. Även Olle Markusson döms till 5 års fängelse för grovt bokföringsbrott, grov bestickning och medhjälp till trolöshet mot huvudman. Även han döms till 10 års näringsförbud. Dessa tre åtalade häktas tills domen vunnit laga kraft.

Lika bedrövad som åklagare Thomas Hertz var efter den friande domen i tingsrätten, lika glad är han idag över de fällande domarna. Det är ändå lite märkligt att tingsrätten och hovrätten kommit fram till helt olika domar när de har haft samma bevismaterial att utgå ifrån. Hovrätten kontstaterar att motiven för warrantaffärerna som gav Oak Capital en vinst på 170 Mkr var del av en brottsplan och inte hade något legitimt syfte. Därmed får frågorna om arvode och marknadspraxis inte någon nämnvärd betydelse.

När den friande domen i tingsrätten kom i januari 2020, så hävdes den kvarstad av de åtalades tillgångar som tingsrätten beslutat om. De tillgångarna har säkert de nu dömda sett till att gömma undan, så frågan är om de fyra dömda har tillgängliga tillgångar för att klara av skadeståndet till Pensionsmyndigheten på 170 Mkr.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561