NYHETSARKIVET
16 aug 2021 13:30
Dansk oro för att Arnepensionen minskar arbetsutbudet
Den danska pensionsreformen Arne-pensionen har fått en rekordstart. På tre dagar efter premiären den 1 augusti var det fler än 7 000 danskar som hade ansökt om rätt till tidig pension hos myndigheterna.

Reformen innebär att personer som arbetat i minst 44 år på den danska arbetsmarknaden kan få folkpension tidigare, alltså en ren senoritetspension. Som mest kan det innebära att man kan lämna arbetsmarknaden tre år tidigare än pensionsåldern på 67 år. Når man inte upp till alla de 44 åren kan nedjusteringen bli två eller ett år tidigare.

Och den danska arbetsmarknads- och jämställdhetsministern Peter Hummelgard, socialdemokrat, är nöjd. I ett pressmeddelande från Beskæftigelsesministeriet säger han att siffran i stort motsvarar den förväntan han haft på den socialdemokratiska drömreformen.

"Man behöver inte prata med många hantverkare och andra yrkesgrupper för att inse att detta system har varit välbehövligt. Jag tror att det också bevisar det när 7 124 har ansökt efter tre dagar. Danskar som har haft ett långt, hårt arbetande liv förtjänar att kunna gå i pension innan de är helt slitna. De måste få ett värdigt seniorliv med tid för familj, barnbarn och fritidsintressen."

Men nu varnar de danska arbetsgivarorganisationerna för att reformen kan leda till att avpolletteringen av arbetskraft kan innebära att det blir för få händer på arbetsmarknaden, som liksom i Sverige skriker efter arbetskraft i många branscher.

"Att den nya pensionen blivit populär understryker med önskad tydlighet hur viktigt det är för regeringen att komma igång med arbetet med att tillhandahålla arbetskraft. Regeringen lovade att göra något åt det när de införde Arne-pensionen, men de har ännu inte ökat arbetskraftsutbudet", säger Emil Fannikke Kiær, politisk chef för Dansk Industri, motsvarigheten till Svenskt Näringsliv.

En studie från Dansk Industri visar att danska företag skulle kunna anställa 18 000 fler - om det fanns människor att anställa.

"Därför måste arbetsmarknadsreformer stå högst upp på regeringens dagordning när de återvänder från sommarlovet. Det vore direkt oansvarigt att ta bort så många människor från arbetsmarknaden och sedan inte ha någon plan för hur de ska ersättas. Arbetsmarknaden skriker efter reformer som ökar arbetsutbudet, och vi har redan väntat länge på ett reformförslag", säger Dansk Industri-direktören.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561