NYHETSARKIVET
16 aug 2021 13:32
Prisbasbeloppet landade på 48 300 kr för 2022
Om du haft annat för dig under sommaren än att kolla förändringar i basbeloppet kan vi nämna att SCB i juli meddelade att man nu räknat fram det nya för 2022.

"Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2022 beräknats till 48 300 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2022 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2021," meddelade SCB.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561