NYHETSARKIVET
16 aug 2021 13:38
Nya upphandlingsmyndigheten kan få problem med EU-rätten
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening, menar att det upplägg som den nya myndigheten planerar för upphandling av fonder till fondtorget kan stå i strid med EU-rätten. Åtminstone om man inte lutar sig mot den EU-godkända möjligheten som finns i lagen om offentlig upphandling.

- Som vi ser det finns det risk för att den modell som man tänker sig att upphandla fonder efter kan stå i strid md EU-rätten. Det tror jag kommer att bli den stora frågan när lagrådsremissen väl kommer. Men det är ju Lagrådets uppgift att se till att ny lagstiftning inte är oförenlig med EU-rätten och här tror jag att det förslaget om upphandling som togs fram i Mikael Westbergs utredning kan komma att underkännas, säger Fredrik Nordström.

Han var själv med som expert i den utredningen men nu har han inte längre någon roll i utredningen.

- Jag och flera andra experter plockades bort ur utredningen och istället hämtade man experter bland annat ifrån AP-fonderna. Men redan när Westbergs utredning kom fick den ju kritik ifrån både Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, vilket tyder på att det kan finnas oklarheter med statlig upphandling av fonder. Men jag har ju ingen insyn i hur utredningen jobbar längre så vi får se vad lagrådsremissen innehåller, när den kommer, säger Fredrik Nordström.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561